Sunday, 04/12/2022 - 21:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị Trấn Tri Tôn

THỜI KHÓA BIỂU - ÁP DỤNG NGÀY 04/05/2020

Thời khóa biểu áp dụng sau kỳ nghỉ Phòng tránh dịch bệnh Covid-19

Tài liệu đính kèm: Tải về
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 6A1 - Tên lớp    : 6A2
- Chủ nhiệm        : Mai Văn Được - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Phương
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờĐịa LíTin họcNgữ vănToánToán   SÁNGS1Chào cờTin họcToánSinh họcNgữ vănĐịa Lí 
 S2Ngoại ngữTin họcNgoại ngữNgữ vănToánToán   S2Ngữ vănGDCDToánCông nghệNgữ vănTin học 
 S3Ngoại ngữÂm nhạcMỹ thuậtSinh họcCông nghệVật lí   S3Ngữ vănNgoại ngữNgoại ngữToánSinh họcLịch Sử 
 S4Ngữ vănGDCDLịch SửCông nghệSinh họcSHL   S4Vật líÂm nhạcNgoại ngữToánCông nghệSHL 
 S5Ngữ văn        S5Mỹ thuật      
 CHIỀUC1         CHIỀUC1       
 C2         C2       
 C3         C3  Thể dục    
 C4   Thể dục     C4    Thể dục  
 C5  Thể dục      C5       
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 6A3 - Tên lớp    : 6A4
- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Huệ - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thúy Hằng
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờNgữ vănNgoại ngữNgữ vănSinh họcGDCD   SÁNGS1Chào cờSinh họcĐịa LíToánToánVật lí 
 S2ToánNgữ vănMỹ thuậtNgữ vănCông nghệLịch Sử   S2GDCDCông nghệNgoại ngữToánToánNgữ văn 
 S3ToánCông nghệToánVật líNgoại ngữSinh học   S3Tin họcNgoại ngữTin họcCông nghệÂm nhạcNgữ văn 
 S4Âm nhạcTin họcToánĐịa LíNgoại ngữSHL   S4Ngữ vănNgoại ngữMỹ thuậtLịch SửSinh họcSHL 
 S5Tin học        S5Ngữ văn      
 CHIỀUC1         CHIỀUC1       
 C2         C2       
 C3 Thể dục Thể dục     C3    Thể dục  
 C4         C4       
 C5         C5   Thể dục   
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 6A5 - Tên lớp    : 6A6
- Chủ nhiệm        : Đặng Ngọc Ngoãn - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Minh Trân
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờNgữ vănGDCDNgữ vănĐịa LíTin học   SÁNGS1Chào cờGDCDNgoại ngữToánCông nghệNgữ văn 
 S2Ngoại ngữNgữ vănTin họcNgữ vănCông nghệSinh học   S2Âm nhạcSinh họcNgoại ngữToánTin họcNgữ văn 
 S3Ngoại ngữSinh họcToánToánLịch SửNgoại ngữ   S3Tin họcNgoại ngữToánCông nghệSinh họcMỹ thuật 
 S4Mỹ thuậtCông nghệToánToánÂm nhạcSHL   S4Ngữ vănVật líToánĐịa LíLịch SửSHL 
 S5Vật lí        S5Ngữ văn      
 CHIỀUC1         CHIỀUC1       
 C2         C2       
 C3         C3  Thể dục    
 C4   Thể dục     C4       
 C5  Thể dục      C5 Thể dục     
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 6A7 - Tên lớp    : 6A8
- Chủ nhiệm        : Lê Thị Thuý Loan - Chủ nhiệm        : Lưu Khánh Hồng
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờNgoại ngữToánMỹ thuậtToánVật lí   SÁNGS1Chào cờSinh họcMỹ thuậtĐịa LíSinh họcToán 
 S2Ngữ vănCông nghệToánLịch SửToánTin học   S2Vật líNgoại ngữLịch SửCông nghệNgoại ngữToán 
 S3Ngữ vănNgữ vănGDCDĐịa LíCông nghệSinh học   S3ToánNgữ vănTin họcNgữ vănNgoại ngữTin học 
 S4Ngoại ngữNgữ vănÂm nhạcSinh họcTin họcSHL   S4ToánNgữ vănGDCDNgữ vănCông nghệSHL 
 S5Ngoại ngữ        S5Âm nhạc      
 CHIỀUC1         CHIỀUC1       
 C2         C2       
 C3         C3 Thể dục     
 C4    Thể dục    C4       
 C5   Thể dục     C5    Thể dục  
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 6A9 - Tên lớp    : 6A10
- Chủ nhiệm        : Vũ Thị Châu Giang - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bích Viên
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờNgữ vănToánVật líTin họcMỹ thuật   SÁNGS1Chào cờNgoại ngữTin họcToánToánNgữ văn 
 S2Ngữ vănNgữ vănToánSinh họcLịch SửCông nghệ   S2Tin họcNgoại ngữÂm nhạcToánToánNgữ văn 
 S3Ngữ vănGDCDÂm nhạcToánSinh họcNgoại ngữ   S3Vật líCông nghệLịch SửMỹ thuậtĐịa LíGDCD 
 S4Ngoại ngữCông nghệTin họcToánĐịa LíSHL   S4Ngữ vănSinh họcNgoại ngữCông nghệSinh họcSHL 
 S5Ngoại ngữ        S5Ngữ văn      
 CHIỀUC1         CHIỀUC1       
 C2         C2       
 C3    Thể dục    C3   Thể dục   
 C4 Thể dục       C4  Thể dục    
 C5         C5       
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 7A1 - Tên lớp    : 7A2
- Chủ nhiệm        : Lục Sóc Na - Chủ nhiệm        : Nguyễn Kim Ngân
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1    Thể dục    SÁNGS1       
 S2         S2       
 S3  Thể dục      S3       
 S4         S4  Thể dục Thể dục  
 S5         S5       
 CHIỀUC1Ngữ vănVật líĐịa LíCông nghệToánNgoại ngữ   CHIỀUC1Lịch SửĐịa LíÂm nhạcNgữ vănNgoại ngữNgữ văn 
 C2Ngoại ngữTin họcLịch SửĐịa LíToánGDCD   C2Ngữ vănCông nghệNgoại ngữLịch SửSinh họcNgữ văn 
 C3ToánNgữ vănÂm nhạc Lịch SửSinh học   C3Tin họcMỹ thuậtVật lí Địa LíTin học 
 C4ToánNgữ vănNgoại ngữ Ngữ vănSHL   C4Ngoại ngữSinh họcToán ToánSHL 
 C5Chào cờMỹ thuậtTin học Sinh học    C5Chào cờGDCDToán Toán  
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 7A3 - Tên lớp    : 7A4
- Chủ nhiệm        : Thái Tú Linh - Chủ nhiệm        : Huỳnh Như Ai
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1         SÁNGS1       
 S2    Thể dục    S2       
 S3         S3  Thể dục    
 S4         S4   Thể dục   
 S5  Thể dục      S5       
 CHIỀUC1ToánSinh họcTin họcLịch SửĐịa LíSinh học   CHIỀUC1ToánNgữ vănLịch SửToánNgoại ngữGDCD 
 C2ToánNgoại ngữToánCông nghệNgoại ngữNgoại ngữ   C2ToánNgữ vănTin họcToánSinh họcÂm nhạc 
 C3Mỹ thuậtGDCDToán Ngữ vănÂm nhạc   C3Ngoại ngữCông nghệNgoại ngữ Tin họcNgữ văn 
 C4Lịch SửNgữ vănĐịa Lí Ngữ vănSHL   C4Lịch SửĐịa LíVật lí Địa LíSHL 
 C5Chào cờNgữ vănVật lí Tin học    C5Chào cờSinh họcMỹ thuật Ngữ văn  
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 7A5 - Tên lớp    : 7A6
- Chủ nhiệm        : Võ Thị Kim Thoa - Chủ nhiệm        : Chau Thị Khánh Ly
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1         SÁNGS1       
 S2         S2       
 S3   Thể dục     S3 Thể dục     
 S4         S4     Thể dục 
 S5 Thể dục       S5       
 CHIỀUC1ToánTin họcToánĐịa LíSinh họcÂm nhạc   CHIỀUC1Ngữ vănVật líLịch SửNgữ vănTin họcLịch Sử 
 C2ToánVật líToánLịch SửCông nghệGDCD   C2Ngữ vănÂm nhạcNgoại ngữĐịa LíNgoại ngữSinh học 
 C3Ngữ vănSinh họcĐịa Lí Ngoại ngữLịch Sử   C3ToánCông nghệĐịa Lí Sinh họcNgữ văn 
 C4Ngữ vănMỹ thuậtTin học Ngoại ngữSHL   C4ToánNgoại ngữMỹ thuật ToánSHL 
 C5Chào cờNgữ vănNgoại ngữ Ngữ văn    C5Chào cờTin họcGDCD Toán  
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 7A7 - Tên lớp    : 7A8
- Chủ nhiệm        : Hà Thị Giang Phương - Chủ nhiệm        : Phạm Mỹ Vinh
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1         SÁNGS1       
 S2         S2 Thể dục     
 S3     Thể dục   S3       
 S4  Thể dục      S4  Thể dục    
 S5         S5       
 CHIỀUC1Tin họcGDCDVật líToánToánNgữ văn   CHIỀUC1Ngoại ngữSinh họcGDCDNgữ vănNgoại ngữToán 
 C2Âm nhạcSinh họcTin họcToánToánĐịa Lí   C2Ngoại ngữTin họcLịch SửNgữ vănSinh họcToán 
 C3Lịch SửNgoại ngữLịch Sử Địa LíSinh học   C3Âm nhạcMỹ thuậtĐịa Lí Công nghệLịch Sử 
 C4Mỹ thuậtNgữ vănNgoại ngữ Công nghệSHL   C4Vật líNgữ vănToán Tin họcSHL 
 C5Chào cờNgữ vănNgoại ngữ Ngữ văn    C5Chào cờNgữ vănToán Địa Lí  
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 7A9 - Tên lớp    : 7A10
- Chủ nhiệm        : Hồ Thị Tý - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Tuyết Nhung
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1         SÁNGS1       
 S2     Thể dục   S2       
 S3         S3   Thể dục   
 S4    Thể dục    S4       
 S5         S5     Thể dục 
 CHIỀUC1Ngữ vănMỹ thuậtLịch SửĐịa LíSinh họcGDCD   CHIỀUC1ToánNgoại ngữNgoại ngữVật líLịch SửNgữ văn 
 C2Tin họcNgoại ngữĐịa LíVật líLịch SửToán   C2ToánMỹ thuậtĐịa LíGDCDNgữ vănNgữ văn 
 C3ToánNgữ vănNgoại ngữ Ngoại ngữToán   C3Ngoại ngữTin họcLịch Sử Ngữ vănĐịa Lí 
 C4ToánCông nghệÂm nhạc Ngữ vănSHL   C4Sinh họcCông nghệToán Sinh họcSHL 
 C5Chào cờSinh họcTin học Ngữ văn    C5Chào cờÂm nhạcToán Tin học  
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 8A1 - Tên lớp    : 8A2
- Chủ nhiệm        : Dương Thị Kim Oanh - Chủ nhiệm        : Phạm Minh Phước
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1         SÁNGS1       
 S2         S2     Thể dục 
 S3    Thể dục    S3       
 S4         S4   Thể dục   
 S5   Thể dục     S5       
 CHIỀUC1ToánSinh họcTin họcNgữ vănHóa họcNgoại ngữ   CHIỀUC1GDCDNgoại ngữÂm nhạcHóa họcSinh họcToán 
 C2ToánĐịa LíVật líNgữ vănLịch SửNgoại ngữ   C2Mỹ thuậtHóa họcĐịa LíVật líNgữ vănToán 
 C3GDCDÂm nhạcCông nghệĐịa LíTin họcHóa học   C3Tin họcĐịa LíTin họcLịch SửNgữ vănCông nghệ 
 C4Sinh họcMỹ thuậtToán Ngữ vănSHL   C4Sinh họcNgữ vănNgoại ngữ ToánSHL 
 C5Chào cờNgoại ngữToán Ngữ văn    C5Chào cờNgữ vănNgoại ngữ Toán  
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 8A3 - Tên lớp    : 8A4
- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phượng.L - Chủ nhiệm        : Dương Việt Thuý
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1     Thể dục   SÁNGS1       
 S2         S2       
 S3         S3 Thể dục     
 S4         S4       
 S5    Thể dục    S5   Thể dục   
 CHIỀUC1ToánTin họcToánGDCDLịch SửNgoại ngữ   CHIỀUC1Âm nhạcSinh họcNgoại ngữSinh họcHóa họcToán 
 C2ToánNgoại ngữToánĐịa LíĐịa LíNgoại ngữ   C2GDCDĐịa LíLịch SửNgữ vănĐịa LíToán 
 C3Ngữ vănCông nghệÂm nhạcHóa họcSinh họcSinh học   C3ToánVật líTin họcNgữ vănNgữ vănHóa học 
 C4Ngữ vănHóa họcTin học Ngữ vănSHL   C4ToánNgoại ngữCông nghệ Ngữ vănSHL 
 C5Chào cờMỹ thuậtVật lí Ngữ văn    C5Chào cờNgoại ngữMỹ thuật Tin học  
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 8A5 - Tên lớp    : 8A6
- Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Oanh - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Lành
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1  Thể dụcThể dục     SÁNGS1       
 S2         S2  Thể dục    
 S3         S3     Thể dục 
 S4         S4       
 S5         S5       
 CHIỀUC1Ngoại ngữĐịa LíLịch SửNgữ vănĐịa LíVật lí   CHIỀUC1Ngữ vănTin họcĐịa LíĐịa LíNgoại ngữNgữ văn 
 C2Ngoại ngữSinh họcTin họcNgữ vănToánHóa học   C2Ngữ vănSinh họcÂm nhạcToánNgoại ngữNgữ văn 
 C3Ngữ vănHóa họcMỹ thuậtCông nghệToánSinh học   C3Mỹ thuậtGDCDNgoại ngữToánSinh họcHóa học 
 C4Ngữ vănNgoại ngữToán Tin họcSHL   C4Lịch SửHóa họcCông nghệ ToánSHL 
 C5Chào cờGDCDToán Âm nhạc    C5Chào cờVật líTin học Toán  
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 8A7 - Tên lớp    : 8A8
- Chủ nhiệm        : Lại Thị Kim Tiền - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Minh
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1    Thể dục    SÁNGS1       
 S2         S2       
 S3         S3  Thể dục Thể dục  
 S4   Thể dục     S4       
 S5         S5       
 CHIỀUC1ToánÂm nhạcNgoại ngữVật líNgữ vănĐịa Lí   CHIỀUC1ToánNgữ vănToánĐịa LíNgữ vănHóa học 
 C2ToánTin họcNgoại ngữĐịa LíNgữ vănHóa học   C2ToánNgữ vănToánSinh họcNgữ vănCông nghệ 
 C3Ngữ vănNgoại ngữCông nghệMỹ thuậtTin họcLịch Sử   C3Lịch SửTin họcTin họcVật líNgoại ngữĐịa Lí 
 C4Ngữ vănGDCDToán Hóa họcSHL   C4Mỹ thuậtSinh họcGDCD Ngoại ngữSHL 
 C5Chào cờSinh họcToán Sinh học    C5Chào cờNgoại ngữÂm nhạc Hóa học  
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 8A9 - Tên lớp    : 9A1
- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phượng - Chủ nhiệm        : Trần Thị Ngọc Duyên
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1         SÁNGS1Chào cờTin họcHóa họcToánTin họcSinh học 
 S2         S2Ngoại ngữĐịa LíLịch SửToánLịch SửVật lí 
 S3         S3ToánNgoại ngữVật líMỹ thuậtNgữ vănNgữ văn 
 S4     Thể dục   S4ToánNgoại ngữGDCDNgữ vănNgữ vănSHL 
 S5  Thể dục      S5Công nghệHóa học Ngữ vănSinh học  
 CHIỀUC1ToánVật líToánMỹ thuậtĐịa LíHóa học   CHIỀUC1       
 C2ToánCông nghệToánNgữ vănHóa họcLịch Sử   C2       
 C3Ngoại ngữSinh họcGDCDNgữ vănÂm nhạcNgoại ngữ   C3       
 C4Ngoại ngữNgữ vănTin học Sinh họcSHL   C4 Thể dục   Thể dục 
 C5Chào cờNgữ vănĐịa Lí Tin học    C5       
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 9A2 - Tên lớp    : 9A3
- Chủ nhiệm        : Trần Thị Thanh Tuyền - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thái Bình
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờMỹ thuậtLịch SửToánLịch SửToán   SÁNGS1Chào cờNgoại ngữLịch SửToánNgữ vănNgoại ngữ 
 S2Ngữ vănGDCDHóa họcToánTin họcToán   S2Ngữ vănSinh họcTin họcToánHóa họcĐịa Lí 
 S3Ngoại ngữHóa họcCông nghệNgữ vănSinh họcSinh học   S3Ngữ vănNgữ vănGDCDCông nghệToánLịch Sử 
 S4Vật líNgoại ngữVật líNgữ vănNgữ vănSHL   S4Tin họcNgữ vănMỹ thuậtHóa họcToánSHL 
 S5Tin họcNgoại ngữ Địa LíNgữ văn    S5Vật líVật lí Sinh học   
 CHIỀUC1         CHIỀUC1       
 C2         C2       
 C3         C3 Thể dục     
 C4         C4       
 C5 Thể dục   Thể dục   C5    Thể dục  
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 9A4 - Tên lớp    : 9A5
- Chủ nhiệm        : Lâm Mỹ Phú - Chủ nhiệm        : Lâm Kim Hồng
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờNgữ vănTin họcVật líHóa họcGDCD   SÁNGS1Chào cờGDCDToánLịch SửNgữ vănLịch Sử 
 S2Ngữ vănNgữ vănLịch SửLịch SửSinh họcToán   S2ToánCông nghệToánSinh họcNgữ vănTin học 
 S3Ngữ vănTin họcToánNgữ vănĐịa LíToán   S3ToánVật líNgoại ngữHóa họcSinh họcNgữ văn 
 S4Vật líNgoại ngữToánSinh họcNgoại ngữSHL   S4Ngữ vănTin họcĐịa LíMỹ thuậtNgoại ngữSHL 
 S5Mỹ thuậtCông nghệ Hóa học     S5Ngữ vănHóa học Vật lí   
 CHIỀUC1         CHIỀUC1       
 C2         C2       
 C3         C3       
 C4         C4  Thể dục Thể dục  
 C5 Thể dụcThể dục      C5       
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn Trường THCS TT Tri Tôn
TKB lần 8 TKB lần 8
(Từ 04/05/2020) (Từ 04/05/2020)
- Tên lớp    : 9A6 - Tên lớp    : 9A7
- Chủ nhiệm        : Phonl Wúth Tha - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thuý
   T2T3T4T5T6T7     T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờVật líLịch SửNgữ vănNgữ vănToán   SÁNGS1Chào cờNgữ vănGDCDNgữ vănToánToán 
 S2Ngoại ngữHóa họcCông nghệNgữ vănNgữ vănToán   S2Vật líNgữ vănĐịa LíNgữ vănToánToán 
 S3ToánNgữ vănMỹ thuậtSinh họcNgoại ngữGDCD   S3Lịch SửNgoại ngữTin họcHóa họcTin họcNgữ văn 
 S4ToánSinh họcTin họcVật líĐịa LíSHL   S4Mỹ thuậtVật líCông nghệSinh họcSinh họcSHL 
 S5Lịch SửTin học Hóa học     S5Ngoại ngữHóa học Lịch Sử   
 CHIỀUC1         CHIỀUC1       
 C2         C2       
 C3         C3  Thể dục  Thể dục 
 C4 Thể dục       C4       
 C5     Thể dục   C5       
                     
                     
                     
Trường THCS TT Tri Tôn           
TKB lần 8           
(Từ 04/05/2020)           
- Tên lớp    : 9A8           
- Chủ nhiệm        : Liêu Hoàng Giáng Hương           
   T2T3T4T5T6T7            
 SÁNGS1Chào cờNgoại ngữCông nghệHóa họcToánTin học            
 S2Ngữ vănMỹ thuậtĐịa LíVật líToánGDCD            
 S3Ngữ vănHóa họcLịch SửNgữ vănSinh họcNgoại ngữ            
 S4ToánNgữ vănVật líLịch SửTin họcSHL            
 S5ToánNgữ văn Sinh học              
 CHIỀUC1                  
 C2                  
 C3    Thể dục             
 C4     Thể dục            
 C5                  
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 190
Hôm qua : 2.625
Tháng 12 : 261
Năm 2022 : 269.285